Page 365 - Decovita 2022 Genel Katalog
P. 365

AD VANTAGES OF OUTDOOR POR CELAIN TILES
       DIŞ MEKAN PORSELEN KAROLARIN AVANTAJLARI


              KALINLIK                           YÜKSELTİLMİŞ ZEMİN
              THICKNESS                           RAISED FLOOR
              Kalınlığı nedeniyle, uygun bir şekilde monte         Diğer seramik ve porselen karolarla kıyaslandığında,
              edildiğinde, 2 cm’lik karo, yaklaşık 1.000 kg/cm2’lik     dış mekan porselen karoları, altında bulunan elektrik
              bir yük taşıma kapasitesi sağlar. 3 cm’lik karo, yaklaşık   kabloları ve borular ve benzerlerinin muhafazası için
              3.000 kg / cm2’lik bir yük taşıma kapasitesi sağlar.     yükseltilmiş destekler üzerine takviyeli olarak monte
                                             edilebilir.
              When suitably installed, the 2 cm tile provides an
              approximate load-bearing capacity of 1.000 kg/cm2 and the   Compared to other types of outdoor ceramic and porcelain
              3 cm tile provides an approximate load-bearing capacity of  tiles, our type can be installed unglued on raised supports
              3.000 kg/cm2.                         to allow the installation of electrical cables and pipes
                                             underneath.              DUVAR KAROSU                         YÜK TAŞIMA
              WALL TILE                           LOAD-CARRYING
              Duvar uygulamaları için dış mekan porselen karoları      2 cm ve 3 cm kalınlığındaki karo, ağır yüklere karşı
              mekanik olarak monte edilebilir. 2 cm’lik karo,     dayanıklılığa sahiptir. Ticari uygulamalar için en
              binaların cepheleri için ideal olup, olağanüstü teknik    uygun döşeme olarak kabul edilir. Her levha 1.000 kg
              özellikleri sayesinde hava koşullarına ve çizilmeye      ve 3.000 kg’ın (2.200 lb & 6.600 lb) üzerindeki yüklere
              karşı dayanıklıdır.                      dayanabilir.

              Outdoor porcelain tiles can be mechanically mounted      The 2 cm & 3 cm thick tile provides a high level of weight-
              for wall applications. The 2 cm tile is ideal for facades of  bearing capabilities and resistance to stress and heavy
              buildings since its exceptional technical features provide  load objects. It is considered the best-fit tile for commercial
              superior resistance to weather conditions, scratching, etc.  applications due to the fact that every slab can withstand
                                             loads of over 1.000 kg and 3.000 kg (2.200 lb. & 6.600 lb.).
              YAPIŞTIRICI YOK                        KAYMAZ
              NON-ADHESIVE                         NON-SLIP
              2 cm’lik ve 3 cm’lik karo, uygun maliyetli bir çözümdür    2 cm’lik ve 3 cm’lik karo, özellikle sık ıslanmaya
              çünkü kurulum, harç kullanılmasını gerektirmez.      maruz kalan alanlarda uygulandığında kaymaya
              Çakıl ve toprak yüzeylerine uygulanabilir, ancak bir     karşı dayanıklı olduğundan yüksek güvenlik seviyesi
              harç tabanına uygulandığında, yüzey kurulumdan        garanti edilir.
              önce düzleştirilmelidir.
                                             High level of safety is guaranteed since the 2 cm & 3 cm tile is
              The 2 cm & 3 cm tiles are cost-efficient solutions since   slip-resistant, especially when applied in areas that are more
              installation does not necessarily require using grout     subject to frequent wetting.
              substrates. It can be applied on gravel and soil surfaces,
              but when applied on a mortar base, the surface should be
              leveled off prior to the installation.              TEMİZLİĞİ KOLAY                        ÇIKARILABİLİR
              EASY TO CLEAN                         REMOVABLE
              Özel bakım gerektirmez. Basınçlı bir yıkayıcı ile       Çıkarılabilir ve tekrar kullanılabilir. 60x60x2 cm plaka
              kolayca temizlenebilir.                    başına 17 kg. ağırlığında, 60x60x3 cm plaka başına 25
                                             kg. ağırlığındadır.
              Outdoor porcelain tiles require no special or seasonal
              treatment and can be washed easily, even using a pressure   It is removable and reusable. 60x60x2 cm tile weighs about
              washer.                            17 kg and 60x60x3 cm, weighs about 25 kg.

              KİMYASALLARA DAYANIKLI                    DONA DAYANIKLI
              RESISTANT TO CHEMICAL AGGRESSION               FROST RESISTANT
              Asitlere, kimyasal maddelere, tuzlara ve verimlere      -50 °C ile +60 °C (-120 °F ila +140 °F) arasındaki
              karşı dayanıklıdır.                      sıcaklıklara dayanıklıdır.

              It totally resists acids, chemical agents, salt and verdigris. Its properties remain unaltered at temperatures between
                                             -50°C and +60°C (-120°F and +140°F).
              LEKELERE DAYANIKLI
              RESISTANT TO STAIN
              Zamanla değişmeden kaldığı için, küf, yosun ve koyu
              lekeler tutmaz.
              Since it remains unaltered over time, it does not retain mold,
              moss, and dark smudges.
   360   361   362   363   364   365   366   367   368   369   370