Page 371 - Decovita 2022 Genel Katalog
P. 371

SIRLI PORSELEN TEKNİK ÖZELLİKLER

                             GLAZED POR CELAIN TILE TECHNICAL CHARAC TERISTICS
          STANDARTLAR     TEKNİK ÖZELLİKLER              STANDART DEĞERLER   DECOVITA TEST DEĞERLERİ *
          NORMS        TECHNICAL CHARACTERISTICS           REQUIRED VALUES     DECOVITA TEST VALUES
                             Uzunluk ve genişlik     ± %0,5 (± 2,0 mm)    ± %0,2 (± 0,5 mm)
                             Lenght and width
                             Kalınlık          ± %5 (± 0,5 mm)     ± %2,5 (± 0,25 mm)
                             Thickness
                             Kenar düzgünlüğü
                    Boyut ve yüzey kalitesi Straighness of sides ± %5 (± 1,5 mm)     ± %0,3 (± 1,0 mm)
          EN ISO 10545-2    Dimensions and surface
                    quality      Gönyeden sapma       ± %0,5 (± 2,0 mm)    ± %0,25 (± 1,0 mm)
                             Rectangularity
                             Merkez-Kenar eğriliği (peçlik) ± %0,5 (± 2,0 mm)  ± %0,25 (± 1,0 mm)
                             Center-Edge curvature warpage
                             Yüzey kalitesi         %95           %95
                             Surface quality
                                             ≤ %0,5
                    Su emme %
          EN ISO 10545-3                        (Her bir karo için maksimum %0,6) ≤ %0,2
                    Water absorting %
                                          (Individual tile maximum 0,6%)
                             Kalınlık > 7,5 mm       min. 1300 N       min. > 1800 N
                    Kırılma kuvveti (N) Thickness > 7,5 mm
                    Breaking strength (N) Kalınlık < 7,5 mm
          EN ISO 10545-4                            min. 700 N         -
                             Thichness < 7,5 mm
                    Eğilme dayanımı                min. 35 N/mm²      min. > 45 N/mm²
                    Modules of repture N/mm²
                    Sıçrama katsayısı, Çarpma dayanımı      Üretici beyan eder    Dayanıklıdır
          EN ISO 10545-5
                    Impact resistance, Coefficient of restitution (COR) Declared value   Resistant
                    Aşınma dayanımı (sırlı karolar)     Aşınma sınıfı ve devir sayısı beyan edilir Sınıf 2-3-4-5
          EN ISO 10545-7
                    Abrasion resistance (glazed tiles)    Abrasion class and cycles declared Class 2-3-4-5
                    Isıl genleşme katsayısı (100⁰C)        Üretici beyan eder
          EN ISO 10545-8                                       60x10-⁷ - 75x10-⁷ K-¹
                    Linear thermal expansion coefficient (100⁰C)  Declared value
                    Termal Şoka Dayanıklılık           Dayanıklı olmalıdır    Dayanıklıdır
          EN ISO 10545-9
                    Resistance thermal shock             Required        Resistant
                    Nem genleşmesi                Üretici beyan eder
          EN ISO 10545-10                                        %0,01
                    Moisture expansion               Declared value
                    Çatlama dayanımı               Dayanıklı olmalıdır    Dayanıklıdır
          EN ISO 10545-11                                                 371
                    Crazing resistance                Required        Resistance
                    Dona dayanım                 Dayanıklı olmalıdır    Dayanıklıdır
          EN ISO 10545-12
                    Frost resistance                 Required        Resistance
                    Düşük konsantrasyonlu asit ve bazlara dayanımı Üretici beyan eder
                    Resistance to low concentration of acids and alkalis Declared value   ULA-ULB
                    Yüksek konsantrasyonlu asit ve bazlara dayanımı Üretici beyan eder
          EN ISO 10545-13                                        GLA-GLB
                    Resistance to high concentration of acids and alkalis Declared value
                    Ev kimyasalları ve yüzme havuzu tuzlarına dayanımı min. UB        UA
                    Resistance to household chemicals and swimming pool salts
                    Lekelenme dayanımı               min. Sınıf-3       min. Sınıf-3
          EN ISO 10545-14
                    Resistance to staining             min. Class-3       min. Class-3
                    Açığa çıkan tehlikeli maddeler (Kurşun - Kadmiyum) Üretici beyan eder
          EN ISO 10545-15                                      Pb < %0,1 - Cd < %0,02
                    Release of dangerous substances (Lead-Cadmium) Declared value
                    Yüzey sertliği (Mohs)
          EN 101                                 -           min. 5
                    Scratch hardness (Mohs)
          DIN 51130 - 51097  Ramp kayma testi (Yağlı / Islak)       Üretici beyan eder    R9-10-11-12-13
          CEN/TS 16165     Ramp slip resistance (Oil / Wet)        Declared value      Class A-B-C
                             Çimentolu yapıştırıcılar  Üretici beyan eder
          EN 12004:2007+A1:2012,4.1
                             Cementitious adhesives    Declared value
                             Dağılım yapıştırıcılar   Üretici beyan eder
          EN 12004:2007+A1:2012,4.2
                    Yapışma için bağ gücü Dispersion adhesives  Declared value
                    Bond strenght adhesion Reçine reaksiyonlu yapıştırıcılar Üretici beyan eder
          EN 12004:2007+A1:2012,4.3
                             Reaction resin adhesives   Declared value
                             Harç            Üretici beyan eder
                             Mortar            Declared value
                    Yangına tepki                  A1 or A1         A1 or A1
                    Reaction to fire                   FL            FL
                    Dokunurluk                 Yüzey açıklaması beyan edilir Yüzey açıklaması beyan edilir
          CEN/TS 15209
                    Tactility                  Declare surface description Declare surface description
          Sınıf-1 Duvarlar ile banyo ve yatak odası zeminlerine uygundur. Class-1 Suitable for walls and bedroom and bathroom floors.
          Sınıf-2 Konutlar gibi yaya trafiği az olan mekan zeminlerine uygundur. Class-2 Suitable for light traffic environments like the floors of a house.
                                        Class-3 Suitable for moderately heavy traffic area floors like the entrance and the
          Sınıf-3 Antre, koridor gibi giriş çıkışın fazla olduğu zeminlere uygundur.
                                        coridor.
          Sınıf-4 Mağaza, restoran gibi yaya trafiğine maruz kalan zeminlere uygundur. Class-4 Suitable for heavy traffic are floors like restaurant, shopping stores, etc.
                                        Class-5 Suitable for floors subject to heavy foot traffic and abrasion, such as shops,
          Sınıf-5 Otel, restaurant, ofis, okul gibi yaya trafiğine maruz kalan zeminlere uygundur.
                                        hotels, restaurants, offices, schools, exhibition halls, etc.


                                  * Decovita bu katalogta yer alan tüm teknik değerleri değiştirme hakkını saklı tutmaktadır.
                                   Decovita reserve the right to modify technical and formal details included in this catalogue.
   366   367   368   369   370   371   372   373   374   375   376